Συνάντηση Δ.Σ. Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. με Μορφωτική Ακόλουθο Γαλλικής Πρεσβείας

 

 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ